Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Calitatea gazelor naturale

SRL „CIMIŞLIA-GAZ” informează consumatorii de gaze naturale

 că furnizează şi distribuie gaze naturale de calitate înaltă!

Calitatea gazelor naturale este determinată de componenţa chimică (metan, etan, propan, dioxid de carbon, heliu, azot) şi parametrii fizici. Parametrii fizici princiali ai gazelor naturale sunt: puterea calorifică,  punctul de rouă al apei şi densitatea gazului.

Ţinem să menţionăm că la hotarul Republicii Moldova funcţionează staţii de măsurare a gazelor naturale. La fiecare staţie de măsurare gaze de frontieră fluxul de gaze importat /tranzitat este supus unui control continuu vizînd conformitatea cerinţelor actelor normative şi altor acorduri şi reglementări tehnice, coordonate de participanţii pieţii de gaze (Rusia, Ucraina şi Republica Moldova). Această verificare se efectuează prin intermediul cromatografelor şi hidrometrelor de flux recunoscute, instalate pe conductele de gaze magistrale, şi care se află în regim continuu de funcţionare, efectuînd măsurările cel puţin o dată pe oră. În baza rezultatelor măsurărilor aparatelor  de bază se întocmesc paşapoartele-certificate ale parametrilor fizico-chimici a gazelor naturale care sînt ca documente de bază  cu privire la calitatea gazelor naturale importate/tranzitate. Calitatea gazelor naturale nu este monitorizată doar la etapa tranzitării lor prin teritoriul Republicii Moldova. În punctele, în care acestea nimeresc din conductele magistrale în reţelele de distribuţie, ele din nou sînt supuse procedurii de determinare a indicatorilor de calitate. În acest caz, autoritatea independentă de certificare a produselor – „Trans-standard”, începînd cu anul 2012, evaluează conformitatea gazelor naturale standardului GOST 5542 „Gaze combustibile naturale pentru uz industrial şi socio-comunal”. Iar în baza rezultatelor analizelor lunare a probelor de gaz, prelevate în diferte puncte ale republicii de către un laborator independent, autoritatea dată efectuează certificarea gazelor naturale.

Este important de menţionat, că conform datelor statistice, puterea calorifică este cu tendinţa de creştere, de la 7978 kkal/m3 în anul 2000 pînă la 8138 kkal/m3 în anul 2013, care considerabil depăşeşte valoarea minimă de 7600 kkal/m3, stabilită de GOST 5542.

Este oportun de reamintit, că plenitudinea arderii gazelor naturale, prin urmare, şi debitul lor depinde de diverşi factori, cum ar fi: starea echipamentului de utilizare a gazelor, frecvenţa deservirii tehnice de profilaxie acestui echipament, contaminarea sau diformarea duzinelor, în rezultatul exploatării incorecte; insuficienţa alimentării cu oxigen a duzinelor şi ca urmare arderea incompletă a gazelor; alegerea optimă a regimului de funcţionare a echipamentelor, luînd în consideraţie factori externi şi instalaţiile conectate; prezenţa crustei pe recipientele utilizate; temperatura iniţială a lichidului, care urmează a fi încălzit, precum şi temperatura mediului, în care acesta este încălzit etc.

Este important să ştiţi, dacă flacăra focului arzătorului are o culoare albastră uniformă, gazele naturale ard complet, degajînd cantitatea maximă de căldură. Dacă, însă, flacăra este de culoare galbenă, roşie sau de orice altă culoare, înseamnă, că arzătorul primeşte o cantitate insuficientă de aer, din care motiv cantitatea de căldură va fi mai mică.

Operatorul de reţea SRL „Cimişlia-gaz” prestează servicii de reparare a utilajului de gaz. Comanda poate fi efectuată la tel.: 904.

Cu respect, administraţia SRL „CIMIŞLIA-GAZ”.

Telefon de încredere: 024125679.