Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Comunicat de presă

****Pentru a primi la timp compensațiile pentru gaze naturale într-un volum deplin, SA «Moldovagaz» face un apel către consumatorii săi casnici și noncasnici să ofere acces neobstrucționat la contoarele sale controlorilor întreprinderilor de distribuție a gazelor. Acest fapt va face posibilă facturarea cât mai exactă a volumului de consum pentru luna noiembrie și, în consecință, calcularea sumei reale a compensației. Totodată, datele de consum pot fi transmise prin intermediul unei fotografii a aparatelor de contorizare prin Viber ChatBot, Telegram-canalul MoldovagazSupport, precum și serviciul „Cabinetul personal al consumatorului”.

****С целью своевременного получения компенсаций за природный газ в полном объеме, АО «Молдовагаз» обращается к своим бытовым и небытовым потребителям с призывом обеспечить беспрепятственный доступ контроллеров газораспределительных предприятий к своим счетчикам. Это позволит максимально точно фактурировать объем потребления за ноябрь, и, как следствие, начислить реальную цифру компенсации. В то же время, данные потребления можно передать посредством фотографии приборов учета через Viber ChatBot, телеграмм-канала MoldovagazSupport, а также услуги «Личный кабинет потребителя».