Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Despre Companie

    SRL «Cimișlia-gaz» își desfășoară activitatea de distribuție a gazelor naturale în cadrul a trei filiale — «Cimișlia-gaz», «Basarabeasca-gaz» și «Leova-gaz» pe teritoriile a patru raioane, inclusiv și Hîncești, deservind 1390 km de rețele de gaz către 24100 de consumatori finali, distribuind 16 mln m3 anual. Colectivul este condus din 2017 de domnul Anatol Sobețchi. Unitatea dispune de specialist de inalta calificare, care asigura securitatea si fiabilitatea in alimentare cu gaze natural a consumatorilor finali.    Despre activitatea de succes a întreprinderii în această perioadă vorbesc următorii indicatori :

-creșterea rețelelor de distribuție a gazelor cu 140 km sau cu 11% (de la 1250 km la 1390km);

— creșterea numărului de consumatori finali cu 2412 sau cu 11% (de la 21688 consumatori  la 24100 un.);

—  totodată sau micșorat pierderile tehnologice a gazelor naturale în rețelele deservite cu 88 mii m3  sau cu 12% (de la 733 mii m3   la 645 mii m3);

— micșorarea pierderilor tehnologice a gazelor naturale în rețelele deservite la 1000 de consumatori (de la 34 mii m3/1000 consumatori   la 29 mii m3/1000 consumatori ). La acest indicator intreprinderea este lider în sistemul SA «Moldovagaz» pe parcursul a mai multor ani.

   În conformitate cu Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale, titularui de licență are obligația dezvoltării rețelelor de gaze naturale în legătură cu creșterea cererii de gaze naturale, astfel încât să fie asigurate fiabilitatea şi continuitatea în aprovizionarea consumatorilor finali cu gaze naturale.

Un factor decisiv în dezvoltarea economică a întreprinderii sînt investițiile efectuate în extinderea și dezvoltarea rețelelor de gaze din a.2016 de 14,2 mln lei, ceia ce a mărit numărul de localități gazificate de la 62 în anul 2015 pină la 68 în 2020 sau gazul a ajuns încă în 6 localități, inclusiv:

— în filiala Cimișlia-3 sate –Porumbria, Suric, Sagaidac;

— în filiala Leova-3 sate –Cîmpul Drept, Beștemac, Ciadîr.

Un rol important în efectuarea lucrărilor de deservire a rețelelor de gazeîl ocupă transportul. În acest an a fost procurată auto specială de marca «Mițubisi-200» pentru Serviciul de Dispetcerat și Avariere, сare este primul automobil procurat de așa model. Prin achiziția acestui automobil s-a început renovarea  parcului auto. În anul viitor 2021sunt preconizate investiții în total de 7,5 mln lei, din care 2,5 mln lei pentru renovarea parcului auto cu 7 unități de transport, care vor eficientiza calitatea prestării serviciilor de distribuție a gazelor, vor contribui la securitatea personalului tehnic, va micșora emisiile de gaze de eșapament sî vor scădea cu 223,3 mii lei cheltuielile de exploatare anuale.

O altă direcție a investițiilor este procurarea echipamentului tehnologic performant și implimentarea proceselor automatizate, modernizarea programelor informaționale existente.

În urma executarii programului investițional în ultimii 5 ani au fost date în exploatare active de  22,5 mln lei, din care 19,0 mln lei fonduri fixe și 3,5 mln lei active nemateriale, ce substanțial contribuie la  competitivitatea întreprinderii pe piața energetică și prestarea calitativă a serviciilor de distribuție a gazelor naturale.

Este de menționat aspectul major social al întreprinderii, care doar în a.2019 a contribuit la formarea bugetului de stat în total prin vărsarea a 18,3 mln lei, din care:1) în bugetul local-3,6 mln lei, inclusiv impozitul pe venit din salariu  – 2,3 mln lei și impozitul pe veni din activitatea de întreprinzător 1,3 mln lei; 2) bugetul republican – 14,7 mln lei, inclusiv TVA- 5,3 mln lei; pentru asigurarea  medicală — 2,6 mln lei; pentru asigurarea socială obligatorie — 6,9 mln lei.

În situația de stare excepțională în Sănătatea Publica din cauza pandemiei COVID-19 întreprinderea a contribuit cu 50,0 mii lei la formarea fondului pentru combaterea bolii, care au fost vărsate în conturile Trezorăriei de Stat a Ministerului de Finanțe, iar contribuțiile  salariaților pentru acest scop au constituit -54,8 mii lei, care au fost transferate direct la spitalele raionale  Cimișlia, Basarabeasca și Leova.

În corespundere cu principiile economiei de piaţă întreprinderea asigură în egală măsură protecţia drepturilor consumatorilor finali şi profitabilitatea întreprinderii, respectînd principiul “eficienţă maximă la costuri minime” prin aplicarea tarifelor calculate în conformitate cu metodologia aprobată de ANRE.