Telefon de încredere
(0241)2-56-79

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PE ANUL 2017

 Anexa nr. 2  la Hotărîrea Consiliului de administraţie  al ANRE   nr.670 din 12 august 2014

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de distribuţie SRL «Cimişlia-gaz» pentru trimestrele anului 2017

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnul 2017
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm1265.2241265.2241268.7161277.6811277.681
inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm281.619281.619281.619281.619281.619
de medie presiunekm283.918283.918284.700288.509288.509
de joasă presiunekm699.687699.687702.397707.553707.553
2.Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h6300063000630006300063000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.2200122037221482226622266
inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.
de medie presiuneunit.179179179180180
de joasă presiuneunit.2182221858219692208622086
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.2521161678
inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.
de medie presiuneunit.00
de joasă presiuneunit.2521161678
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00000
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m36140.41439.61129.74226.912936.6
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m35731.21400.71111.03921.012163.9
inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3
 de  medie presiunemii m31433.3207.8309.91028.82979.8
 de joasă presiunemii m34297.81192.9801.12892.29184.1
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe — totalmii m30.00.00.00.00.0
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3
 de  medie presiunemii m30.00.00.00.00.0
 de joasă presiunemii m30.00.00.00.00.0
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m3384.435.918.7289.3728.3
%6.32.51.76.85.6
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale%
11.Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata1342241493
pina la 24 oreîntreruperi1335221484
pina la 48 oreîntreruperi
pina la 72 oreîntreruperi415
pina la 120 oreîntreruperi314
peste 120 oreîntreruperi
12.Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata181414
pina la 36 oreîntreruperi181414
pina la 54 oreîntreruperi
pina la 72 oreîntreruperi
pina la 120 oreîntreruperi
peste 120 oreîntreruperi