Telefon de încredere
(0241)2-56-79

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PE ANUL 2020

 Anexa nr. 2  la Hotărîrea Consiliului de administraţie  al ANRE   nr.670 din 12 august 2014

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de distribuţie SRL «Cimişlia-gaz» pentru trimestrul 1 anul 2020

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul II
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm1363,0441364,258
inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm298,900298,900
de medie presiunekm307,615307,861
de joasă presiunekm756,529757,497
2.Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h6300063000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.2360523639
inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.
de medie presiuneunit.131131
de joasă presiuneunit.2347423508
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.707
inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.
de medie presiuneunit.1
de joasă presiuneunit.697
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m36981,51853,1
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m36581,51874,6
inclusiv racordaţi la reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3
 de  medie presiunemii m31424,9358,5
 de joasă presiunemii m35156,61516,1
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe — totalmii m30,00,0
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3
 de  medie presiunemii m30,00,0
 de joasă presiunemii m30,00,0
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m3326,930,3
%4,71,6
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale%
11.Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata3021
pina la 24 oreîntreruperi3021
pina la 48 oreîntreruperi0
pina la 72 oreîntreruperi
pina la 120 oreîntreruperi
peste 120 oreîntreruperi
12.Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata15
pina la 36 oreîntreruperi15
pina la 54 oreîntreruperi
pina la 72 oreîntreruperi
pina la 120 oreîntreruperi
peste 120 oreîntreruperi