Telefon de încredere
(0241)2-56-79

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PE ANUL 2018

 Anexa nr. 2  la Hotărîrea Consiliului de administraţie  al ANRE   nr.670 din 12 august 2014

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului reţelei de distribuţie SRL «Cimişlia-gaz» pentru trimestrele anului 2018

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnul 2018
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm1277,6931286,731292,5621326,2531326,253
inclusiv a reţelelor:
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm281,619288,069288,069298,232298,232
de medie presiunekm288,509288,487289,679299,318299,318
de joasă presiunekm707,565710,174714,814728,703728,703
2.Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h6300063000630006300063000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.2231922356224922280222802
inclusiv la reţele:
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.
de medie presiuneunit.180180180181181
de joasă presiuneunit.2213922176223122262122621
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.1481194118
inclusiv de la  reţelele:
de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.
de medie presiuneunit.1348
de joasă presiuneunit.1480160110
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00011
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m36839,91437,51414,15291,714983,2
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m36424,21410,01400,34984,414218,9
inclusiv racordaţi la reţelele:2770,7608,1603,92149,86132,6
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3
 de  medie presiunemii m31548,8409,7588,41229,13776,0
 de joasă presiunemii m34875,41000,3811,93755,310442,9
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe — totalmii m30,00,00,00,00,0
inclusiv prin reţelele:
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3
 de  medie presiunemii m30,00,00,00,00,0
 de joasă presiunemii m30,00,00,00,00,0
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m3390,025,613,8290,6720,0
%5,71,81,05,54,8
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale%
11.Numarul intreruperilor programate -total, incl. cu durata27422424117
pina la 24 oreîntreruperi27362224109
pina la 48 oreîntreruperi11
pina la 72 oreîntreruperi22
pina la 120 oreîntreruperi325
peste 120 oreîntreruperi
12.Numarul intreruperilor neprogramate -total, incl. cu durata00101
pina la 36 oreîntreruperi11
pina la 54 oreîntreruperi
pina la 72 oreîntreruperi
pina la 120 oreîntreruperi
peste 120 oreîntreruperi