Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Racordarea la rețeaua de gaze naturale

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale și prestarea serviciilor de transport și de distribuție a gazelor naturale (în continuare Regulament), aprobat prin hotărîrea ANRE nr.112/2019 din 19.04.2019, orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a instalaţiei de producere, a depozitului de stocare ce îi aparţine, la reţeaua de transport sau de distribuţie a gazelor naturale a operatorului de sistem care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă. Racordarea la reţelele de gaze naturale aflate la deservire tehnică la operatorul de sistem se va efectua după obţinerea acordului proprietarului reţelei de gaze naturale.

 Pentru realizarea racordării la reţeaua de gaze naturale se stabilesc următoarele etape:

1) depunerea de către solicitant a cererii pentru eliberarea avizului de racordare;

2) eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare;

3) proiectarea instalaţiilor de gaze naturale;

4) coordonarea documentaţiei de proiect;

5) executarea, recepţia şi punerea sub presiune a instalaţiilor de gaze naturale;

6) încheierea contractului de furnizare a gazelor naturale pentru reprectivul loc de consum;

7) încheierea contractului de racordare cu achitarea tarifului de racordare;

8) îndeplinirea lucrărilor de racordare și demarare a gazelor naturale de către operatorul de sistem.

În calitate de operator al sistemei de distribuție a gazelor naturale (OSD) în perimetrul raioanelor Cimișlia, Leova și Basarabeasca, localitățile Mingir, Voinescu și Nemțeni ale raionului Hîncești, este autorizată prin licență SRL ”CIMIȘLIA-GAZ”.

În scopul racordării instalaţiei sale de gaze naturale la reţeaua de gaze naturale, solicitantul este obligat să obţină de la SRL ”CIMIȘLIA-GAZ” Avizul de racordare. Formularul cererii de eliberare a Avizului de racordare îl găsiți aici. La cererea de eliberare a Avizului de racordare urmează să fie anexate următoarele acte.

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare însoţită de actele sus-menţionate se transmite prin poştă, fax, poştă electronică sau se depune direct la oficiul filialelor SRL ”CIMIȘLIA-GAZ”, în orele de program a acestora.

SRL ”CIMIȘLIA-GAZ” va elibera solicitantului avizul de racordare în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la înregistrarea cererii la care au fost anexate actele prevăzute de Regulament. Avizul de racordare pentru producătorii de gaze naturale şi pentru operatorii depozitelor de stocare se eliberează în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii la care au fost anexate actele prevăzute de Regulament.

După elaborarea proiectului și construcția/montarea sistemei de gazificare de către întreprinderile autorizate, solicitantul va cere SRL ”CIMIȘLIA-GAZ” încheierea Contractului de racordare și va achita tariful pentru racordare, iar SRL ”CIMIȘLIA-GAZ” va racorda instalația de utilizare a solicitantului la rețea și va demara livrarea gazelor naturale către instalațiile solicitantului, după semnarea procesului-verbal de recepţie a instalaţiei de utilizare, la prezentarea de către solicitant a copiei contractului de furnizare a gazelor naturale pentru respectivul loc de consum.