Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale

 

Republica Moldova

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ

HOTĂRÎRE Nr. 88
din  16.03.2018

privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale

 

Publicat : 17.03.2018 în Monitorul Oficial Nr. 94     art Nr : 406

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) lit. d), art. 98 din Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale și în conformitate cu Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor și prețurilor reglementate la gazele naturale, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 678 din 22.08.2014, precum și în scopul asigurării securității energetice a statului, având drept principiu alimentarea fiabilă a consumatorilor cu gaze naturale și întru ajustarea tarifelor și prețurilor la costurile reale, strict necesare pentru procurarea, transportarea, distribuția și furnizarea gazelor naturale, Consiliul de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale pentru anul 2018, conform anexei.
  2. Se abrogă Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 19/2016 din 26 ianuarie 2016 (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova nr. 20-24/100 din 29.01.2016).Tudor COPACI,
  director general
  Sergiu CIOBANU,                                            Octavian LUNGU,
      director                                                              director

  Iurie ONICA,                                                    Ghenadie PÂRŢU,

      director                                                              director

  Nr. 88/2018. Chişinău, 16 martie 2018.

Anexă

la Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE

 1. 88/2018 din 16 martie 2018

Tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale

DenumireaTarif /preț fără TVA,

lei/1000 m3

1.  Tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale prestat de S.R.L. „Moldovatransgaz”32,32
2.  Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale, prestat de operatorii sistemelor de distribuție afiliați S.A. „Moldovagaz”, prin rețelele de distribuție a gazelor naturale de*:

— înaltă presiune

— medie presiune

— joasă presiune

 

 

 

196,24

513,97

2124,45

3.  Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” din rețelele de distribuție, întreprinderilor care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz” pentru furnizarea lor ulterioară consumatorilor finali și ale căror rețele de distribuție sunt:

— conectate la rețelele de înaltă presiune

— conectate la rețelele de medie presiune

 

 

 

 

3468

3786

4.  Prețurile la gazele naturale furnizate de furnizorul de gaze naturale la prețuri reglementate S.A. „Moldovagaz” în punctele**:

— de intrare în rețelele de transport al gazelor naturale

— de ieșire din rețelele de transport al gazelor naturale

— de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de înaltă presiune

— de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de medie presiune

— de ieșire din rețelele de distribuție a gazelor naturale de joasă presiune

 

 

2972

3199

4195

4501

4895

5.  Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” centralelor electrice de termoficare și altor titulari de licențe din sectorul termoenergetic pentru utilizare în activitatea reglementată4018
6.  Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” consumatorilor casnici pentru volumul lunar de până la 30 m3 (inclusiv) pentru un apartament (casă)***4705
7.  Prețurile la gazele naturale furnizate de S.A. „Moldovagaz” consumatorilor casnici pentru volumul ce depășește 30 m3 lunar pentru un apartament (casă)4895

* Conform normativului NCM G. 05.01–2014, rețelele de distribuție a gazelor naturale după presiune se clasifică în modul următor: presiune înaltă de categoria I şi II — peste 0,3 МРа până la 1,2 МРа inclusiv; presiune medie — peste 0,005 МРа până la 0,3 МРа inclusiv; presiune joasă — până la 0,005 МРа inclusiv.

** Se aplică pentru consumatorii finali, inclusiv centralele termice pentru producerea și aprovizionarea cu energie termică a consumatorilor prin sisteme de alimentare locale, stațiile de alimentare a automobilelor cu gaze comprimate.

*** Volumul de gaze naturale neutilizat în luna respectivă de facturare nu se transferă în perioadele ulterioare.

Notă:

 1. Tarifele pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale sunt medii și pot fi diferențiate pentru operatorii sistemelor de distribuție afiliați prin decizia S.A. „Moldovagaz”.
 2. Prețurile la gazele naturale furnizate consumatorilor finali sunt obligatorii și pentru întreprinderile care nu intră în sistemul S.A. „Moldovagaz”, cu excepția cazurilor în care prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE pentru acestea se stabilesc alte tarife.