Telefon de încredere
(0241)2-56-79

Comitetul Sindical

Organizaţia sindicală a SRL «Cimişlia-gaz»

str. Cetatea Albă nr.4 , or. Cimişlia, MD 4101 Moldova

Tel./Fax: (0241)2-60-19

E-mail: sindicatecim@mail.ru

Sindicat – organizație a salariaților dintr-o întreprindere, înființată conform legii, al cărei scop este apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor ei.

Organizația sindicală a colaboratorilor SRL „Cimişlia-gaz” (în continuare Sindicatul) a fost creată în luna martie anul 2000. Acestă organizație este independentă faţă de organele de conducere ale întreprinderii, faţă de organele de stat, organizaţiile politice şi obşteşti, nu se subordonează lor, dar îşi construieşte relaţiile cu ele în baza principiilor de parteneriat şi colaborare reciproc avantajoasă.

În activitatea sa, Organizația sindicală a colaboratorilor SRL „Cimişlia-gaz” se călăuzește de Constituția și Legislația RM, Statutul Sindicatelor, Directivele FSCRE, precum și ale Confederației Sindicatelor RM. În cadrul Sindicatului SRL „Cimişlia-gaz” sunt înregistrați 215 membri. Dintre care, 9 sunt membri ai Comitetului Sindical și 3 membri ai Comisiei de Revizie.

Direcţiile prioritare şi obiectivele Comitetului Sindical:

  • Organizarea, elaborarea, discutarea, încheierea şi asigurarea respectării Contractului colectiv de muncă la nivelul întreprinderii;
  • Apărarea drepturilor salariaţilor-membri de sindicat la muncă, dreptul de a dispune liber de aptitudinile lor, dreptul la remunerarea muncii, care ar asigura un nivel de trai decent;
  • Exercitarea controlului obştesc asupra respectării Legislaţiei în domeniul protecţiei muncii lucrătorilor întreprinderii;
  • Asigurarea de garanţii şi condiţii optime de muncă angajaţilor, a unor salarii decente în cadrul realizării unui parteneriat social activ şi eficient în corespundere cu Contractul Colectiv de Muncă, încheiat cu administraţia SRL „Cimişlia-gaz”;
  • Participarea la examinarea litigiilor de muncă generate de încălcarea Legislaţiei în vigoare;
  • Conlucrarea activă a Comitetului Sindical cu administraţia SRL „Cimişlia-gaz„ în probleme de protecţia muncii şi acordarea de înlesniri angajaţilor pentru munca în condiţii nocive;
  • Participarea la cercetarea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale la întreprindere, asigurarea cercetării independente a acestor cazuri;
  • Acordarea de ajutoare materiale din mijloacele organizaţiei sindicale;

Componenţa Comitetului Sindical al SRL „Cimişlia-gaz” ales la 20 noiembrie 2014

NrNumele, PrenumeleSpecialist
1Mariana Bojinov (preşedinte)Inginer PMCP SRL “Cimişlia-gaz”
2Oleg TaibanSef Serviciului Tehnologii Informaţionale
3Anatolie LunguMaistru filiala “Cimişlia-gaz”
4Emilia CostrovMaistru filiala „Basarabeasca-gaz”
5Angela ButucInginer filiala „Leova-gaz”
6Cornescu VeaceslavLăcătuș — cotrolor  filiala “Cimişlia-gaz”
7Olga DzîcEconomist filiala „Basarabeasca-gaz”
8Ion OnicăMaistru filiala “Leova-gaz”

 

Componenţa Comisiei de Revizie a SRL „Cimişlia-gaz” aleasă la 20 noiembrie 2014

NrNumele, PrenumeleSpecialist
1Marina TopalăContabil “Basarabeasca-gaz”
2Liuba FrunzăEconomist SRL “Cimişlia-gaz”
3Gradinaru TatianaContabil filiala „Cimişlia-gaz”